น้ำยา supreme 1 กล่องมี 3 หัว

ใช้กับเครื่่อง Supreme LIV

ส้มโซดา 
ฝรั่ง 
ชาจีน 
ลิ้นจี่ 
กาแฟ 
โค้ก 
ลิ้นจี่ 
ลูกแพร์ 
น้ำแร่ 
ชาพีช 
รวมมิกซ์

คงเหลือ
น้ำยาส้มโซดา Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยาฝรั่ง Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยาชาจีน Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยาลิ้นจี่ Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยากาแฟ Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยาโค้ก Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยาลูกแพร์ Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยาน้ำแร่ Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยาชาพีข Supreme LIV 3 ชิ้น
น้ำยารวมมิกซ์ Supreme LIV 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0