คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 59 คน

คุณภาพของสินค้า
9.48
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9.49
การบริการ/อัธยาศัย
9.23
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.37

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 8/9
จำนวนลูกค้า Lv 7/9

เลือกภาษา