พอต ราคาถูก (POD) - บุหรี่ไฟฟ้า - พร้อมจัดส่ง

POD ที่สั่งจะได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ครบกล่อง ( ไม่ได้แถมน้ำยา ) หากลุกค้าต้องการแบบพร้อมสูบให้ลูกค้าสั่งน้ำยาแยก สำหรับลูกค้าที่สั่ง RPM80 PRO KIT DRAG S,X KNIGHT80 R80 ให้ใช้โค้ด 60freepod ส่งฟรี